Table of Contents Table of Contents
Previous Page  122 / 296 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 122 / 296 Next Page
Page Background

112

rı’nın da bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci 100

günlük eylem planı dahilinde geçen Mart ayında bitirileceği

bildirilen inşaat tamamlanamadı. Umarım verilen tarihte

yapım tamamlanır ve yeni gar binası faaliyete geçer” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Konya ziya-

retinde Metro Projesinin müjdesini verdiğini hatırlatan Kara,

“Projenin ilk etabının Eylül ayında ihale edileceğini Cum-

hurbaşkanımız açıkladı. Konya şehir içi ulaşımını kolaylaş-

tıracak vizyon projelerden birinin hayata geçecek olması

sevindirici. En kısa sürede tamamlanmasını bekleyeceğiz”

diye konuştu.

“İlçelerimizin sorunlarını biliyoruz”

Esin Kara, Konya’nın 31 ilçesinin sorunlarını bildiklerini,

araştırma ve soru önergeleri ile bu sorunları gündeme

getirdiklerini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mus-

tafa Kalaycı ile birlikte Cihanbeyli, Bozkır, Ereğli, Beyşehir,

Güneysınır, ve Çumra başta olmak üzere bütün ilçelerin ta-

rımsal, ekonomik ve turizme bağlı faaliyetlerin gelişememe-

si nedeniyle yaşanan sorunları ayrı ayrı TBMM gündemine

taşıdıklarını kaydeden Kara, Konya Kapalı Havzası’nda

tarımsal ve obruk oluşumuna bağlı sorunlar için de araştır-

ma önergesi verdiklerini ifade etti.

Kara, “Konyamızın güzel ilçesi Beyşehir’in tarihi ve doğal

güzellikleri ile taşıdığı yüksek turizm potansiyelinin ilçe eko-

nomisine katkı sağlaması için yapılması gerekenleri Kültür

ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bey’e sorduk. Konya

Ovası’nda artan Obruk oluşumu ve yer altı sularında yaşa-

nan azalma ile ilgili sorularımızı, Güneysınır ilçemizin hem

ekonomik yönden hem de turizm yönünden geliştirebile-

cek lavanta yetiştiriciliği ile ilgili teklifimizi Tarım ve Orman

Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilettik” diye konuştu.

“Yerli otomobil fabrikası Konya’ya kurulmalı”

KOBİ Başkentli olarak nitelendirilen Konya’nın otomotiv

yedek parça üretiminde Avrupa’da söz sahibi bir sanayiye

sahip olduğunu aktaran Esin Kara, yerli otomobil fabrikası-

nın Konya’ya kurulmasını arzuladıklarını söyledi.

Kara, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türkiye’de yerli oto-

motiv tesisinin kurulması için en uygun ilin Konya olduğunu

of all public investments in Konya. We expect the new HST

Station that will fill a great deficiency with its modern appea-

rance in the center of the city to be completed as immediate

as possible. Within the second 100-day action plan, the

construction that was reported likely to be finalized in the last

March could not be completed. I hope that the construction

would be completed on the date given and the new station

building would be operational.”

Reminding that Recep Tayyip Erdogan, the President of the

Republic of Turkey, in his last Konya visit, has given the good

news about the Subway Project, Kara pointed out that: “Our

President announced that the first stage of the project will be

tendered in September. It is gratifying that one of the vision

projects that will facilitate transportation in Konya will be reali-

zed. We will wait for it to be completed as soon as possible.”

“We know the problems of our districts”

Esin Kara emphasized that they know the problems of 31

districts of Konya and that they brought these problems to the

agenda via the motions of written questions.

Kara stated that, together with Mustafa Kalaycı, the General

Vice President of MHP and Konya MP, they singly brought the

problems to the agenda of the GNAT arising from the failure

of the development of agricultural, economic, and touristic

activities in all districts, especially in Cihanbeyli, Bozkır, Ereğli,

Beyşehir, Güneysınır and Çumra, and that they entered a mo-

tion for the agricultural problems and the problems related to

the occurrence of the pothole in the Konya Closed Basin.

“We have asked Mr. Mehmet Nuri Ersoy, the Minister of

Culture and Tourism, what should be done in order to provide

the historical and natural beauties and high tourism potential

of Beyşehir to contribute to the district

economy.We

have

forwarded our questions about increasing Obruk formation in

Konya Plain and the decrease in underground waters and our

proposal about lavender cultivation which can improve both

economically and tourism aspects of Güneysınır district, to

Bekir Pakdemirli, the Minister of Agriculture and Forestry.” said

Kara.

“Domestic Car Plant should be established in Konya”

Stating that Konya, called as the SME Capital, has a corner on

the automotive spare parts production market in Europe, Esin

Kara remarked that they wish the domestic car plant to be

established in Konya.