Table of Contents Table of Contents
Previous Page  124 / 296 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 124 / 296 Next Page
Page Background

114

beyan etmiştir. Bu yatırım Konya ve civarındaki illerin istih-

dam sorununa çare olacaktır. Konya Milletvekilimiz Musta-

fa Kalaycı ile beraber yerli otomobil fabrikasının Konya’ya

kurulması için ısrarcı tavrımızı ve taleplerimizi her fırsatta

dile getiriyoruz. Yüce meclisimize bu konuda araştırma

önergesini verdik. Konya’da otomotiv sektörüyle ilgili her

türlü yan sanayi zaten mevcut. Konya sanayisi buna hazır,

altyapı, istihdam, gelişmişlik gibi konularda çok büyük

katkılar sağlanacağını söylüyoruz. Sadece Konya’da liman

yok diye elenmesinin haksızlık olacağını düşüyorum. Kon-

ya Karaman Mersin Demiryolu Projesi ile Mersin Limanına

daha hızlı ve kolay ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Bu konuların yanı sıra, uluslararası taşımacılık yapan

nakliye firmalarına ait tırların en yoğun ticareti gerçek-

leştirdiği Batı Avrupa’ya ulaşım için kilit güzergah olan

Sırbistan üzerinden taşımacılık yaptığını ve bazı sorunlarla

karşılaştığına değinen Kara, “Nakliyecilerimiz Sırbistan

ardında bulunan ülkelere yılda 100 binin üzerinde taşıma

yapmaktadır. Batrovci sınır kapısı Sırbistan ile Hırvatistan

arasındaki en yoğun sınır kapısıdır. 2017 yılında 371 bin

796 tırımız geçiş yapmışken bu rakam 2018 Ocak-Kasım

döneminde 332 bin 427 olarak kaydedilmiştir. Bu geçiş

sırasında Hırvatistan gümrüğünde uygulanan AB prose-

dürleri nedeniyle sınırın Sırbistan tarafında araç kuyrukları

olmaktadır. Bu bekleme sırasında kaçak insanlar tırları-

mıza izinsiz binmekte ve bu durumun tespitinde firmaya

4.400 Avro, tırdan kimse çıkmasa bile halatın kopuk

olması ve brandanın yırtık olması halinde 2.200 Avro

ceza uygulanmaktadır. Bu nedenle nakliyecilerimiz ciddi

mağduriyet yaşamaktadır ve ekonomik kayıplar meydana

gelmektedir ” dedi.

Bu konu ile ilgili araştırma önergesi veren Kara, “Yaşanan

ekonomik kaybın önlenmesi için Yüce Meclisimize öner-

gemizi verdik.Umarım yeni yasama döneminde ihraca-

tımızı olumsuz etkileyen bu durum ivedilikle çözülebilir”

şeklinde konuştu.

“Our leader Mr. DevletBahçeli declared that the optimum pro-

vince for the establishment of a domestic car plant in Turkey

is Konya. This investment will remediate the employment

problem of Konya and its surrounding provinces. Together

with our Konya MP Mustafa Kalaycı, we express our insistent

attitude and demands for the establishment of the domestic

car plant in Konya at every opportunity. We have entered a

motion in this subject to our honorable assembly. Any kind of

subsidiary industry related to the automotive industry already

exists in Konya. Konya industry is ready for this, we say that

there will be great contributions in terms of infrastructure,

employment, and development. I think it would be unfair if

Konya is eliminated just because of lack of having a port.

We can reach Mersin Port faster and easier with the Railway

Project of Konya-Karaman-Mersin.” said Kara.

In addition to these issues, Kara pointed out that the trailer

trucks of international transport companies transport via

Serbia, the key route to Western Europe where they trade

the most and face some problems, and said that: “Our

transporters transport over 100.000 annually to the countries

behind Serbia. The Batrovci border gate is the busiest gate

between Serbia and Croatia. While our 371 thousand 796

Lorries made a transition in 2017, this figure was recorded as

332 thousand 427 in the January-November period of 2018.

Due to EU procedures implemented in Croatian customs

during this transition, tailbacks occur on the Serbian side of

the border. During this queue, illegal immigrants/people get

on our trucks without permission and the company is fined

4.400 Euros in case of detection of this incidence, besides,

even if no one is detected on the truck, a fine in the amount

of 2.200 Euros is imposed due to the reasons such as rope

breakage or torn tarpaulin. For this reason, our transporters

suffer serious agreement and economic losses occur.”

Entering a motion for this problem, Kara stated that: “We

have entered a motion to our Honorable Assembly to prevent

the economic loss encountered. I hope this situation, which

affects our export negatively, can be solved urgently in the

new legislative session.”