Table of Contents Table of Contents
Previous Page  110 / 296 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 110 / 296 Next Page
Page Background

100

Hitit dönemi eseri olan İvriz Kaya Anıtı, MÖ 1180-700 yılları

arasında yapılmıştır. Geç Hitit dönemi anıtlarından olan

İvriz Kaya Anıtı, arkeoloji literatürüne “İvriz Su Anıtı” olarak

geçmiştir. Konya’nın Ereğli İlçesi’nin 17. km uzağında,

Aydınkent köyü sınırları içerisinde, İvriz Çayı’nın çıktığı

kayalığın doğu yüzeyindeki anıtın yüksekliği 4.20 metre,

eni de 2.40 metredir. Geç Hitit krallıklarından, (M.Ö.

1180 – 700) Orta Anadolu’da yer alan, Tabal Krallıkları

Konfederasyonu içindeki Tuvana (Antik Tyana-şimdiki

Kemerhisar) Krallığı’na aittir.

Tuvana Krallığı’nın en görkemli krallarından olan

Varpalawas tarafından yaptırılan anıtta, fırtına tanrısı

Tarhundus ile Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha

büyük ölçülerde olan Tarhundus, elinde başak ve üzüm

tutmaktadır. Bu da Tahundus’un aynı zamanda bolluk ve

bereket tanrısı olduğuna inanılmaktaydı. Ayrıca tanrının

karşısında kralın da daha küçük boyutlarda dua eder şekilde

figürü tasvir edilmiştir.

Anıttı bir tapınma sahnesi ve Luvice hiyerogliflerin görüldüğü

üç kitabe vardır. Kitabelerden biri sözde tanrı Tarhu’nun başı

önünde, kinici kralın arka tarafında ve üçüncüsü ise anıtın alt

kesiminde su kanallarına yakın bir yerdedir.

Dünyanın ilk ‘Tarım Anıtı’ olarak bilinen İvriz Kabartmaları,

bereketi simgelemektedir.

2017 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan

İvriz Kaya Anıtı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak

uğrak yerleri arasında.

İvriz Kabartmaları, hemen yanı başında akan İvriz Çayı ve

doğal güzellikler içerisinde görülmeye değer.

The Ivriz Rock Monument is a work of the Hittite period

which was built between the years 1180 - 700 BC. The Ivriz

Rock Monument which is one of the monuments of the late

Hittite period, was included in the archeology literature as the

’’Ivriz Water Monument”. It is found 17 km away from Eregli

District of Konya within the boundaries of Aydınkent village,

the monument on the eastern surface of the rock where the

Ivriz Stream emerges is 4.20 meters high and 2.40 meters in

width. It belongs to the Kingdom of Tuvana (Ancient Tyana

- now Kemerhisar), one of the Late Hittite kingdoms (1180 -

700 BC) located in Central Anatolia, within the Confederation

of Tabal Kingdoms.

The monument, built by Varpalawas, one of the most

magnificent kings of the Tuvana Kingdom, depicts Tarhundus

and Varpalawas, the storm god. Tarhundus, which is larger

than the King, holds spike and grapes in his hands. It was

believed that Tahundus was also the god of abundance and

fertility. In addition, the figure of the king in prayer is depicted

in smaller sizes in front of the god.

The monument has a temple scene and three inscriptions

with Luwian hieroglyphs. One of the inscriptions is in front

of the head of the so-called god Tarhu, on the back of the

vindictive king and the third is near the water canals at the

bottom of the monument.

Ivriz Reliefs, known as world’s first ‘Agricultural Monument’,

symbolizes fertility.

The Ivriz Rock Monument, which was included in the

UNESCO World Heritage Temporary List in 2017, is among

the most frequented places of domestic and foreign tourists.

The Ivriz Reliefs are worth seeing in the stream of Ivriz River

and natural beauties.

BEREKETİN SİMGESİ: İVRİZ KAYA ANITI

IVRIZ ROCK MONUMENT THE SYMBOL OF FERTILITY