Table of Contents Table of Contents
Previous Page  116 / 296 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 116 / 296 Next Page
Page Background

106

What is your market share? In which region are you active

in Turkey?

Our dealers and sellers are almost in every region of Turkey.

Our market share is constantly increasing.

Could you give us information about Atikerweld’s import

figures? How many countries do you reach and where are

your priority areas?

Currently, our imports including Europe have started. We ship

products to about 12 countries.

Could you tell us about your studies in the fields of

innovation and R & D?

Our Holding has experience in this field. For the R & D studies

a new engineer staff and R & D center have been established.

What criteria do you prioritize when creating investment

plans? Do you have any investment plans for the coming

periods, if yes what are they?

Since the day we entered the resource sector our investments,

our efforts to become fully domestic production and

improvement have been continuing.

You have many distributors do you have across Turkey?

What kind of activities do you carry out in sales and

marketing? What advantages do you offer to distributors?

There are approximately 100 distributors throughout Turkey.

Our sales team from Konya provides sales and marketing

support through continuous visits to distributors and

customers.

How do you assess the resource sector in Turkey? What

would you like to say about the problems of the sector?

What are the solutions you will offer regarding this?

Turkey also available quality manufacturers in this industry,

our goal is to become a manufacturer not an importer of all

products.

What do you think about the development of welding

machines in our country? Can you evaluate the point in

which is found the domestic production?

Generally, we are in a very good position in conventional

machine production, but unfortunately production in

technological machines is not available and the sector needs

have been met with imported products, therefore it has stayed

under especially in terms of production in Europe.

Pazar payınız nedir? Türkiye’nin hangi bölgelerinde

aktifsiniz?

Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde bayi ve satıcılarımız

vardır. Pazar payımız sürekli artış göstermektedir.

Atikerweld’in ithalat rakamları hakkında bilgi verir

misiniz? Kaç ülkeye ulaşıyorsunuz ve öncelikli

bölgelerinizi neresi?

Şuan da Avrupa dâhil ithalatımız başlamıştır. Yaklaşık 12

ülkeye ürün sevkiyatımız vardır.

İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında çalışmalarınızdan

bahseder misiniz?

Holdingimiz bu konuda tecrübe sahibidir. Ar-ge

çalışmaları için yeni mühendis kadrosu ve Ar-Ge merkezi

oluşturulmuştur.

Yatırım planları oluşturulurken hangi kriterlere öncelik

veriyorsunuz? Önümüzdeki dönemler için yatırım

planlarınız var mı, varsa nelerdir?

Yatırımlarımız kaynak sektörüne girdiğimiz günden beri

tamamı yerli üretim olma ve iyileştirme çalışmalarımız devam

etmektedir.

Türkiye genelinde kaç bayiiniz var? Satış ve pazarlama

alanında ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Bayilere ne

gibi avantajlar sunuyorsunuz?

Türkiye genelinde yaklaşık 100 bayimiz vardır. Konya’dan

istihdam edilen satış ekibimiz sürekli bayi ve müşteri

ziyaretleri ile satış ve pazarlama desteği vermektedir.

Türkiye’de kaynak sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörün sıkıntıları hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu konuda sunacağınız çözüm önerileri nelerdir?

Türkiye de bu sektörde kaliteli üreticilerimiz mevcut, bizim

hedefimiz tüm ürünlerde ithalatçı değil üretici olabilmek.

Sizce kaynak makinaları sektörünün gelişimi ülkemizde

ne boyutta? Yerli üretimin geldiği noktayı değerlendirir

misiniz?

Genelde konvansiyonel makine üretimlerinde oldukça iyi

durumdayız fakat teknolojik makinalarda üretim maalesef

yok ve ithal ürünlerle sektör ihtiyacı karşılanmış bu nedenle

özellikle Avrupa’nın üretim açısından altında kalınmış.

What made you so successful in trade? What distinguishes you from other companies in

the sector? Can you tell us about your reasons you are being preferred?

Our difference in trade is that we work hard and stand behind our product. This gives

confidence to users and vendors. Our reason for being preferred is because of being a domestic

manufacturer, having quality products and reliability. In addition, the worldwide known ATİKER

brand has further enhanced this reliability.

Ticarette sizi bu denli başarılı kılan noktalar neler oldu? Sektörde sizi diğer firmalardan

ayıran özellikler nelerdir? Tercih edilme sebepleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ticarette farklılığımız çok çalışmamız ve ürünümüzün arkasında durmamızdır. Bu da kullanıcı ve

satıcı firmalara güven vermektedir. Tercih edilme sebebimiz; yerli üretici olmamız, kaliteli ürün

ve güvenilirliktir. Ayrıca dünya genelinde bilinen ATİKER markası bu güvenilirliğimizi daha da

arttırmıştır.