Table of Contents Table of Contents
Previous Page  114 / 296 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 114 / 296 Next Page
Page Background

104

ATİKERWELD

AR-GE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

ATİKERWELD CONTINUES R & D INVESTMENTS

Firmanızın faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili bilgi verir

misiniz? Kurulduğu günden bu güne gelişim sürecini

nasıl değerlendirirsiniz?

Firmamız OMA HOLDİNG bünyesinde kaynak makinası ve

yedek parçaları alanında faaliyet göstermektedir. Üretmekte

olduğu ürünler %80 oranında kendi tesislerinde, kendi

makine parkuru ile üretilmektedir.

Ürün gruplarınızdan ve hangi sektörlere ağırlıklı olarak

seslendiğinizden bahseder misiniz?

Holdingimizin ürün grupları oldukça fazladır. Kaynak

makinası ve yedek parçalarının tamamını yerli üretim

yapmaktayız. Kaynak makinası ve sarf malzemeleri

kullanımı olan tüm sektörlere seslenebiliyoruz.

Üretim yaptığınız markalar nelerdir? Üretim kapasiteniz

ve istihdamınız hakkında bilgi verir misiniz?

Sadece ATİKERWELD markası üzerinden üretim

yapmaktayız. Ayrıca WİCON robot ve otomasyon

firmamızda talebe göre kaynak otomasyonları üretmekteyiz.

Bu marka kendi üretimimizdir. Üretim kapasitemiz her ay

artarak yükselmektedir. Sektörün büyükleri arasına girme

adına kapasitemiz sürekli artış gösterecektir.

Could you please provide information about the areas in

which your company operates? How do you evaluate the

development process since its establishment?

Our company is operating in the field of welding machines

and spare parts within OMA HOLDING. 80% of the products

it produces are produced with our own facilities with our own

machinery.

Could you tell us about your product groups and which

sectors do you mainly address too?

The product groups of our Holding are numerous. We

produce all welding machines and spare parts from domestic

production. We can address all sectors where welding

machines and consumables are used.

What brands do you produce? Can you give information

about your production capacity and employment?

We only produce under the brand ATİKERWELD. We also

produce welding automations according to demand in our

WİCON robot and automation company. This brand is our

own production. Our production capacity increases every

month. Our capacity will increase continuously in order to

become one of the biggest in the sector.

Atiker Metal A.Ş, “Çevre Dostu İleri Teknoloji Ürünleri” sloganıyla müşterilerine yüksek kalite ileri teknoloji ürünlerini makul fiyatlarla

sunma çabası ile çalışmalarına hız kemeden devam ediyor. Atikerweld Genel Müdürü Hüseyin Yandıateş, Atikerweld’in yeni dönem

çalışmalarıyla ilgili olarak dergimize bilgiler verdi.

With the slogan “Environment Friendly Advanced Technology Products” Atiker Metal A.Ş continues to work providing high quality

advanced technology products to its customers with reasonable prices. Atikerweld’s General Manager Hüseyin Yandıateş gave

information about Atikerweld’s new works to our magazine.